Ohverkrohv

See on teema mida Eesti ehituskultuuris pole väga kajastatud. Kui jätta kõrvale kalambuur ohverdamise ümber siis on tegemist sisuliselt ainsa lahendusega kuidas vabastada kiviseinu sooladest. Nii mõnedki nö ehitusvaldkonna spetsialistid on pidanud soolade teemat ületähtsustatuks, jättes seejuures kõrvale kooruvad/irduvad värvi ja krohvi kihid vanadel soklitel ja kivimüüridel, inetu ilme võtnud uusehitiste telliskiviseinad ning lagunevad väärikad kivikonstruktsioonid. 
Järgneb põgus ülevaade keskkooli keemiaõpikust ja ma loodan, et tõsisemad keemikud andestavad teatava pinnapealsuse.

Mis on soolad

Enne kui saab edasi minna peatuks põgusalt sooladel. Laias laastus jagunevad soolad kaheks: orgaanilised ja anorgaanilised. Meie teemade piires on määravaks pigem viimane. Edasi jagunevad soolad vees lahustuvateks ja mitte vees lahustuvateks. Viimased tulevad jutuks vaid soolade muundamise kontekstis ning meid pigem huvitavad ainult vees lahustuvad soolad. 

Soolad lihtsustatuna oma olemuselt on aluselise ja happelise aine reaktsioonist tulenev ühend ning lahustatuna veel moodustavad osad soolad happelise ja teised aluselise keskkonna (on ka neid mis jäävad neutraalseks kuid ehitusvaldkonnas kohtab neid harva). Näiteks: osad aluselised soolad veega lahustudes moodustavad happelise lahuse ja seega ehituslikust seisukohast pole määrav niivõrd soola, kuivõrd selle lahuse happelisus või mitte.

Erinevad soolad

Kõige enam levinud soolad ehitusmaterjalides on sulfaadid, kloriidid ja nitraadid.

Kapillaar tõus

Osmoos

https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-011-capillarity-small-sacrifices
Soolade tekkemehhanism

Soolade põhjustatud kahjustused

Erinevad soolade eemaldamise moodused