Termokrohv K

Termokrohv K ja P tootekirjeldus

Hinnad alates: 7,5€/1m2/10mm +KM 20%. (Hind alates 4m³)

Hüdraatlubjal Ca(OH)ja kergtäiteainel põhinev termokrohv. Sobib kasutamiseks nii muinsuskaitsealustel, kui ka teistel objektidel. Soojustusnäitajad on traditsiooniliste krohvidega võrreldes ligi 10 korda paremad. Ehk tavaline lubikrohv on 0,5W/mK ja Termokrohv K 0,07W/mK.

Krohvi on sobilik kasutada:

  • Energiatõhususe tõstmiseks hoonetes (nii sise- kui välisseintel)
  • Osana saneerimissüsteemist soolakahjustustega kivimüüridel ja -seintel
  • Helireostuse vähendamiseks
  • Tuletõkkeseintel (tulekindlusklass A1)

Termokrohv on ette nähtud kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes kasutades sundsegamist (seguvispel või horisontaalne segumasin). Segada mitte üle 4 min. Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus + 5 ° C ja + 28 ° C.

Soojusjuhtivus λ 0,072 W / mK
Tera suurus 0-2 mm
Tihedus u. 316 kg / m3 (Kuiv, pärast kõvenemist)
Nakketugevus 0,1 ± 0,01 N / mm²
Survetugevus 1 ± 0,2 N / mm²
Auruläbilaskvus 4,52 (EN1015-19:2016)
Tulekindlusklass A1 (vastavalt standardile EN 13501-1)
Materjalikulu 50L kott u 4,5m2/1cm
Veekulu u 14-18L/50L segu kohta

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Eemaldada pudenevad osad, lahtine värv ning soolad jne. Vajadusel pinnad eelnevalt karestada. Eriti poorsed pinnad (nagu tellis, roomatt, roopakk või põhupakk, jne.) eelnevalt kruntida/niisutada korralikult lubjapiimaga (1 osa lupja/10 osa vett) või kasutada termokrunti. Hoolimata poorsusest tuleks aluspindu niisutada. Kinni katta osad, mida ei krohvita, eriti metall, alumiinium ning puit.

Töö käik

Segumasinasse või segunõusse kallata 50L kuivsegu ning segada ilma veeta, kuni kuivained on segunenud (tänu täiteaine kergele kaalule võivad sideained transpordil kihistuda). Lisada u 15L vett ja segada, vajadusel lisada vett vähehaaval kuni soovitava segupaksuseni. Mitte segada kauem kui, u 4 minutit ja soovitavalt aeglastel pööretel. Lasta segul paar minutit seista ja siis segada uuesti. Valmis segu on kasutatav u 3h.

Krohvipinna kuivamise aeg sõltub aluspinnast (poorsus, niiskus) ja keskkonnamõjudest (tuul, päike, temperatuur). Käsitsi võib krohvi peale kanda kuni 4cm korraga ja pritsiga kuni 8cm ning kogupaksuses kuni 20 cm. Uue kihi võib peale kanda u 4-5h möödudes või hiljemalt järgmine päev. Eelnevad kihid karestada. Vahekihtide puhul soovitav kasutada puidust liipi. Lõplik kuivamine sõltuvalt paksusest ja keskkonna mõjudest vähemalt nädal aega.

Viimistlus

Krohvitud pinnad katta võimalusel peenviimistluskrohviga u 2-3mm kihiga. Vajadusel võib pindu värvida lubivärviga.

Materjali kasutus erinevatel objektidel