Termokrohv NAKE

Termokrohv NAKE tootekirjeldus

Hüdraatlubjal Ca(OH)ja kergtäiteainel põhinev termokrohvi nakkesegu. Sobib kasutamiseks  valdavalt kõikidel siledatel pindadel Termokrohvi parema nakke saavutamiseks aluspinnaga. 

NAKE on ette nähtud kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes kasutades sundsegamist (seguvispel või horisontaalne segumasin). Segada mitte üle 4 min. Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus + 5 ° C ja + 28 ° C.

Tera suurus 0-2 mm
Tihedus u. 400 kg / m3 (Kuiv, pärast kõvenemist)
Tulekindlusklass A1 (vastavalt standardile EN 13501-1)
Materjalikulu 25L kott u 4,5m2/(10×10 kamm)
Veekulu u 9L/25L segu kohta

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Eemaldada pudenevad osad, lahtine värv ning soolad jne. Vajadusel pinnad eelnevalt karestada. Eriti poorsed pinnad (nagu tellis, vahtbetoon, tuhaplokk, kukersoon, jne.) eelnevalt kruntida materjali tootja enda soovitusliku krundiga (nagu Tiefkrunt, jt)

Töö käik

Segumasinasse või segunõusse kallata 25L kuivsegu (osalisel kasutamisel segada ilma veeta, kuni kuivained on segunenud sest tänu täiteaine kergele kaalule võivad sideained transpordil kergesti kihistuda). Lisada u 7L vett ja segada, vajadusel lisada vett vähehaaval kuni soovitava segupaksuseni. Mitte segada kauem kui, u 4 minutit ja soovitavalt aeglastel pööretel. Lasta segul paar minutit seista ja siis segada uuesti. Valmis segu on kasutatav u 3h.

Krohvipinna kuivamise aeg sõltub aluspinnast (poorsus, niiskus) ja keskkonnamõjudest (tuul, päike, temperatuur). Käsitsi võib nakkekrohvi peale kanda 10mm x 10mm kammiga.

Termokrohvi kihi võib peale kanda u 4-5h möödudes või hiljemalt järgmine päev. Eelnevad kihid karestada. Vahekihtide puhul soovitav kasutada puidust liipi. Lõplik kuivamine sõltuvalt paksusest ja keskkonna mõjudest vähemalt nädal aega.